1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Gertuves24.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir Gertuves24.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Gertuves24.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.
 3. Po to, kai Gertuves24.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Gertuves24.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Gertuves24.lt raštu ar elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 4. Prekių kiekiai yra riboti.
 5. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.Gertuves24.lt svetaine bus ribojamos.
 6. Gertuves24.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, iišskyrus teisės aktų numatytas išimtis.
 7. Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant užsakymą.
 8. Klientai registruodamiesi privalo nurodyti savo telefono numerį. Telefono numeris reikalingas informuoti apie prekių pristatymą.
 9. Klientai, pirkdami prekes Gertuves24.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimąs ir garantijos )
 10. Gertuves24.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Gertuves24.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
 11. Draudžiama kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Gertuves24.lt svetainės savininko sutikimo. Draudžiama naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Gertuves24.lt sistemos veiklą.
 12. Gertuves24.lt pasilieka teisę:
 1. koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
 2. riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
 3. retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
 4. jei pirkėjas neatsiima prekės per 1 mėn. ir jeigu yra žinomas kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami pirkėjui - prekė toliau nebesaugoma.
 5. asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.